ขั้นตอนการสมัครสมาชิกพรีเมียม


HOW TO REGISTER

(1.) เลือกเมนู "เข้าสู้ระบบ" (2.) แล้วคลิกที่เมนู "Register"


(1.) Click "Log in" (2.) and click "Register"

(1.) กรอกข้อมูล Username E-mail Address และ Password (2.) แล้วคลิกปุ่ม "Register"


(1.) fill in your "Username, E-mail Address and Password (2.) click "Register"

เข้าเว็บไซต์ www.lnwtrue.com


go to website www.lnwtrue.com

(1.) เลือกบัตรทรูมันนี่ราคา 500 บาท (2.) คลิกปุ่ม "Add Cart"
(3.) คลิกที่รูปตะกร้าสินค้า (4.) คลิกปุ่ม "PAY BY CREDEDEBIT CARD"


(1.) choose your truemoney cash card "500", (2.) click "Add cart"
(3.) Click "cart symbol" on top (4.) click "PAY BY CREDiT CARD"

(1.) กรอกข้อมูลบัตรเครดิต (2.) คลิกปุ่ม "ACCEPT, CONTINUE"


(1.) Fill in your credit card information. (2.) Click "ACCEPT, CONTINUE"

รอระบบประมวลผลทำรายการสักครู่


Please wait ...Processing

ระบบทำงานสำเร็จได้รับรหัสทรูมันนี่ แล้ว COPY รหัสทรูมันนี่


when it's done, please Copy Pin number (Code for use) "xxxxxxxxxxxxxx"

(1.) นำรหัสทรูมันนี่ 14 หลักมากรอกลงช่อง (2.) คลิกปุ่ม "จ่ายค่าสมัครสมาชิก"


(1.) Paste the pin code in the blank. (2.) Click pay for vip member

รอระบบประมวลผลทำรายการสักครู่


Please wait ...Processing

(1.) ทำรายการสำเร็จ เป็นสมาชิกพรีเมียมเรียบร้อยแล้ว


(1.) the sysmtem will show "Done" ...enjoy videos